Škola inkluzionistov

Škola inkluzionistov je nový program Nadácie pre deti Slovenska, ktorý je zameraný na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania na prvom a druhom stupni základných škôl. Prajeme si, aby školy dokázali pracovať s rozmanitosťou svojich žiakov bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné obmedzenia. Program zahŕňa:

intenzívny vzdelávací program

6 regionálnych konzultantov/konzultantiek na podporu Vás a Vašej školy na ceste k inklúzii

spoluprácu so skúseným odborným tímom počas celej doby trvania programu

sieťovanie podobne zmýšľajúcich kolegov z celého Slovenska

grant vo výške 2 000 € na projekt na podporu inkluzívneho vzdelávania na Vašej škole

Program je určený pre:

 • pre učiteľky a učiteľov základných škôl prvého aj druhého stupňa
 • pre riaditeľky a riaditeľov základných škôl prvého a druhého stupňa
 • pre asistentky a asistentov učiteľov základných škôl prvého a druhého stupňa

Výzva na predkladanie prihlášok

Výzva na predkladanie prihlášok na školský rok 2018/2019 je otvorená do piatka 22.júna do 23:59.

PRIHLASOVANIE SKONČILO
Chcete zlepšiť svoje pedagogické zručnosti a kompetencie?
Hľadáte podobne zmýšľajúce kolegyne a kolegov z celého Slovenska?
Chcete vedieť, ako vytvoriť v škole prostredie podporujúce inklúziu?
Ste otvorená/ý zmene? Potrebujete inšpiráciu a motiváciu?
Máte neustále množstvo otázok, ako učiť lepšie a rozvíjať potenciál každého dieťaťa v triede a nedostávate odpovede?
Potrebujete jednoducho dobiť “školské” baterky?
Ste ochotná/ý zdieľať skúsenosti a učiť sa v skupine ľudí, ktorí riešia podobné problémy a výzvy ako Vy?
Veríte, že aj Vaša škola môže byť školou pre všetky deti?
Chcete zistiť, či je inklúzia možná aj v slovenských školách?

Ak ste odpovedali aspoň raz áno, tak Škola inkluzionistov je určená aj pre Vás. Program je postavený tak, aby ste sa stali lepším v tom, čo robíte. Ponúkame Vám sériu troch vzdelávacích workshopov s tímom expertov na vzdelávanie, finančnú podporu pre školu prostredníctvom grantu na školský projekt na podporu inklúzie a odborného konzultanta pre školu, kde učíte.

Čo získate účasťou v programe Škola inkluzionistov?

OSOBA, KTORÁ ŠKOLU DO PROJEKTU PRIHLÁSI A BUDE JU PROCESOM INKLÚZIE VIESŤ ZÍSKA:

 • účasť na troch intenzívnych vzdelávacích workshopoch (august-november-máj) s tímom expertov na vzdelávanie
 • osobnú konzultantku/konzultanta počas celého školského roka 2018/2019
 • stanete sa súčasťou skupiny 20 škôl z celého Slovenska
 • príležitosť zdieľať svoje skúsenosti s inými
 • naučíte sa, ako učiť s ohľadom na rozmanité potreby žiakov v triede, škole
 • kvalitné podporné materiály pre Vašu prax
 • inšpiratívne a podporujúce prostredie
 • kontakt so skúsenými odborníkmi a odborníčkami

VAŠA ŠKOLA:

 • finančný grant vo výške 2 000 € na realizáciu projektu na škole
 • konzultantku/konzultanta počas celého školského roka
 • vzdelaného absolventa programu z Vašej školy
 • informácie a inšpirácie na ďalší rozvoj školy v oblasti inklúzie

Podľa čoho budeme vyberať účastníkov programu?

 • rozhodujúca je motivácia a vízia uchádzača a školy realizovať zmenu vo vnímaní inklúzie
 • podľa počtu detí so zdravotným znevýhodnením a ďalšími špeciálnymi vzdelávacími potrebami v škole
 • vedenie školy musí byť aktívne zapojené do programu
 • hľadáme školy rovnomerne rozmiestnené po celom Slovensku

Prihláška do programu

Prihláška obsahuje 18 krátkych aj dlhých otázok. Pre platnosť prihlasovacieho formulára do programu, prosím, vyplňte všetky nasledujúce polia. Systém priebežne Vaše odpovede ukladá po dobu 30 minút preto Vám odporúčame si vopred prečítať všetky otázky a pripraviť si odpovede, aby ste sa vyhli strate údajov. Veľa šťastia.

Aká veľká je vaša škola?

do 100 žiakov 101-300 žiakov 301-500 žiakov 500 a viac žiakov

Súhlasí vedenie školy s Vašou účasťou v programe?

( V prípade, že Vás vyberieme do programu, tak budeme potrebovať písomný súhlas/odporúčanie školy s Vašou účasťou v programe. Odporúčame Vám vopred prediskutovať Vašu účasť s vedením školy. )

Áno Nie

Viete si zorganizovať čas tak, aby ste sa zúčastnili všetkých stretnutí?

( Termíny stretnutí 30. 8. - 2. 9. 2018, 2. 11. - 4. 11. 2018, 2. 5. - 5.5. 2019 )

Áno Nie

Často kladené otázky

Ako vnímame inklúziu v škole my?

Inklúzia je podľa nás neustále prebiehajúci proces, kedy sa škola snaží zabezpečiť potrebné podmienky na vzdelávanie každého dieťaťa podľa jeho potrieb. Učitelia vedia, ako s nimi pracovať, ako pripraviť vyučovanie s ohľadom na ich potreby a ak je to nutné, majú „poruke“ asistenta, špeciálneho pedagóga, terapeuta alebo ďalšieho špecialistu na lepšiu koordináciu aktivít v triede a v škole so všetkými deťmi.

Na cestu inklúzie sa podľa nás rada vydá škola, ktorá podporuje rôznorodosť detí, individuálny prístup k nim a tiež škola, ktorá má vytvorené dobré podmienky pre prácu učiteľov s týmito deťmi s podporou školského odborného tímu.

Nemusíte mať obavy, ak to takto na Vašej škole zatiaľ nefunguje. Chceme, aby ste po absolvovaní programu mali v rukách nástroje a vedeli si vytvoriť vlastný cestovný plán inklúzie, aby ste dokázali byť takou školou, akú Vaši žiaci práve potrebujú.

Čo je program Škola inkluzionistov, ktorý zastrešuje Nadácia pre deti Slovenska?

Program Škola inkluzionistov je jednou z aktivít projektu podporeného výnosom z Plesu v opere s cieľom podporiť vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením, ktorý sme odštartovali v januári 2018. Škola inkluzionistov je program zameraný na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania na prvom aj druhom stupni základných škôl v školskom roku 2018/2019. Cieľom programu je vytvoriť spolu s vedením školy, pedagógmi, asistentmi a odbornými konzultantmi na vybraných 20 školách priestor na rozvoj vzdelávania, ktoré rešpektuje individuálne potreby všetkých detí. Želáme si, aby školy dokázali pracovať s rozmanitosťou svojich žiakov, aby dokázali prispôsobiť vzdelávacie podmienky a pedagogické stratégie rôznorodým potrebám detí a vytvoriť v triedach pozitívnu atmosféru spolupráce a prijatia bez rozdielu.

Čo znamená grantovo-vzdelávací program?

Cieľom vzdelávacieho programu, ktorého súčasťou je aj finančný grant, je skvalitniť vzdelávací proces na slovenských bežných základných školách tak, aby bol dostupný pre čo najviac detí. Súčasťou vzdelávacieho programu pre školy je okrem rozvoja zručností zapojených účastníkov aj identifikovanie východiskovej situácie na škole a hľadanie ciest ako prispôsobiť jej fungovanie reálnym potrebám inkluzívnej praxe. Finančný grant je určený na realizáciu malých projektov, ktoré školám môžu pomôcť uskutočniť konkrétne aktivity, prostredníctvom ktorých si overia teóriu v praxi.

Kto sa do projektu môže prihlásiť?

Do projektu sa môžu prihlásiť učiteľky a učitelia prvého aj druhého stupňa základných škôl, asistentky a asistenti učiteľa, ale aj riaditeľky a riaditelia základných škôl z celého Slovenska.

Dôležité je, aby vedenie školy a kolektív súhlasili so zapojením školy do programu rozvoja inklúzie a tak isto, aby podporili učiteľku či učiteľa, asistentku či asistenta, špeciálnych pedagógov či riaditeľku/riaditeľa, ktorý školu do projektu prihlási.

Ako viem, či sa do projektu hodím práve ja alebo naša škola?

Do projektu sa hodí každý – učiteľka/učiteľ, asistentka/asistent, riaditeľky/ riaditelia, ktorí vnímajú rôznorodosť všetkých detí a majú chuť s ňou na škole, v ktorej pôsobia, pracovať.

Vhodným kandidátom ste i vtedy, ak chcete zlepšiť svoje pedagogické zručnosti v oblasti inkluzívneho vzdelávania, ak ste otvorený zmene, no neviete ako začať a potrebujete inšpiráciu a motiváciu, mentoring a podporu podobne zmýšľajúcich kolegov z celého Slovenska. Ak veríte, že Vaša škola by mala byť pre všetky deti, no zatiaľ z rôznych dôvodov nie je, potom môžete byť práve tou osobou, ktorej sa na škole podarí naštartovať proces inklúzie.

Program je postavený tak, aby ste sa stali lepším v tom, čo robíte prostredníctvom série troch vzdelávacích workshopov, mentoringu odborných konzultantov a finančnej podpory na projekt realizovateľný na Vašej škole.

Čo získame účasťou v programe Škola inkluzionistov?

Osoba, ktorá školu do projektu prihlási a bude ju procesom inklúzie viesť, získa:

 1. účasť na troch intenzívnych vzdelávacích workshopoch (august-november-máj) s tímom expertov na vzdelávanie
 2. osobnú konzultantku/konzultanta počas celého školského roka 2018/2019
 3. stanete sa súčasťou skupiny 20 škôl z celého Slovenska
 4. príležitosť zdieľať svoje skúsenosti s inými
 5. naučíte sa, ako učiť s ohľadom na rozmanité potreby žiakov v triede, škole
 6. kvalitné podporné materiály pre Vašu prax
 7. inšpiratívne a podporujúce prostredie
 8. kontakt so skúsenými odborníkmi a odborníčkami

Vaša škola:

 1. finančný grant vo výške 2 000 € na realizáciu projektu na škole
 2. konzultantku/konzultanta počas celého školského roka
 3. vzdelaného absolventa programu z Vašej školy
 4. informácie a inšpirácie na ďalší rozvoj školy v oblasti inklúzie

Aké sú povinnosti účastníka/účastníčky programu?

Do programu vyberieme 20 jednotlivcov, ktorí budú mať povinnosť zúčastniť sa všetkých troch vzdelávacích podujatí (august-november-máj) počas školského roka. Povinnosťou účastníka je aktívne sa zapojiť do všetkých častí programu, spolupracovať s realizačným tímom, otvorene komunikovať a zdieľať svoje skúsenosti, úspechy. Cieľom projektu je ukázať verejnosti príklady dobrej praxe – chceme preto počas školského roka zdieľať Vaše skúsenosti s verejnosťou formou medializácie, fotodokumentácie či uverejnením informácií o Vás a Vašej škole v zozname účastníkov projektu. Očakávame, že škola, ktorá Vás do programu vysiela, bude aktívne spolupracovať, komunikovať s prideleným konzultantom/konzultantkou a podporovať Vás počas trvania, ale aj po skončení programu.

Kto sú regionálni konzultanti/konzultantky?

Regionálni konzultanti sú ľudia s dlhoročnou odbornou praxou v oblasti vzdelávania a inklúzie, ktorí sa práci s deťmi s rôznymi vzdelávacími potrebami dlhodobo venujú. Majú skúsenosti s deťmi s rôznymi typmi zdravotných znevýhodnení a vzdelávacích potrieb z predškolských a školských zariadení. Pôsobia ako učiteľky/ učitelia, psychologičky/ psychológovia, špeciálni liečební pedagógovia alebo školskí asistenti. Priamo viedli či mentorovali niekoľko projektov, vďaka čomu budú schopní Vám počas celého školského roka 2018/2019 systematicky poradiť a konzultovať s Vami situáciu vo vašej škole, identifikovať problémy a zlepšiť či naštartovať proces inklúzie.

Kto sú inkluzionisti/inkluzionistky?

Slovo inkluzionista sme náhodne vytvorili pri príprave projektu a zdalo sa nám vtipnou kombináciou slova ilúzia a inklúzia. Inklúzia v podmienkach slovenských škôl občas hraničí so zázrakom a preto chceme podporiť všetkých kúzelníkov, ktorí chcú a dokážu vo svojej škole vytvoriť podmienky na vzdelávanie detí v rôznych životných situáciách, so zdravotným znevýhodnením so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Chceme oceniť a podporiť každého odvážneho pedagóga alebo asistenta učiteľa či riaditeľku, ktorí sa vybrali na kľukatú cestu inklúzie na svojej škole. Inkluzionistom sa môžete stať aj Vy, čo práve čítate tento text a premýšľate, či sa do programu prihlásite.

Budem si musieť hradiť náklady na cestovné a workshopy, ktoré sú súčasťou projektu?

Dobrá správa pre všetkých záujemcov z celého Slovenska a zároveň veľmi jednoduchá odpoveď je – nie. Náklady na cestovné, workshopy a s nimi spojené ubytovanie a stravovanie sú súčasťou projektového rozpočtu Nadácie pre deti Slovenska, ktoré budú uhradené za Vás pod podmienkou, že vždy predložíte doklad o zaplatení.

Ako je program financovaný?

Program Škola inkluzionistov je financovaný z projektu Nadácie pre deti Slovenska s názvom Inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením. Projekt bol finančne podporený výnosom z 18. dobročinného Plesu v opere v spolupráci so spoločnosťou Orange Slovensko.

Nadácia pre deti Slovenska

Heydukova 2139/3, 811 08 Bratislava

Telefónne číslo: +421 2 5263 6471

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na projektovú manažérku
Lenku Antalovú Plavuchovú, lenka@nds.sk
alebo Dianu Burgerovú, diana@nds.sk

Projekt Škola inkuzionistov podporujú: